Salaris administratie

Wat wij kunnen betekenen voor jouw salarisadministratie

Als je personeel in dienst hebt, moet er een salaris-, loonadministratie worden bijgehouden en ben je verplicht ervoor te zorgen dat de werknemers tijdig hun salaris ontvangen.

Schakel ons in voor het:

  • Aanvragen loonheffingennummer;
  • Verzorgen gehele of gedeeltelijke loonadministratie en aangiften loonheffingen;
  • Opstellen van maandelijkse loonstroken en jaaropgaven;
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
LET OP!

Per 1 maart 2021 kan er weer aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting 2020.


Neem daarom nu vast contact op met VSGDIEMEN en maak een afspraak.


VSG Administratiekantoor
Ringkade 8
1112 RV Diemen
020 - 699 68 39 of
06 - 20 28 44 36
administratie@vsgdiemen.nl